Dobór pojemności naczynia wzbiorczego - naczynie po stronie ssawnej

Dane
Czynnik
Zakres temperatury:
Temperatura czynnika w stanie początkowym t1 = [°C]
Temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu tz = [°C]
Pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, przewodów, grzejników V = [m3]
Wysokość wypełnienia instalacji do poziomu króćca przyłącznego rury wzbiorczej naczynia h = [m]
Nadwyżka ciśnienia w naczyniu (zalecane min 0,2 bar) pnad = [bar]
Ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa po = [bar]
Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami, w % pojemności instalacji ogrzewania wodnego E = [%]