Dobór pojemności naczynia wzbiorczego - naczynie po stronie tłocznej

Dane
Czynnik
Zakres temperatury:
Temperatura czynnika w stanie początkowym t1 = [°C]
Temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu tz = [°C]
Pojemność instalacji ogrzewania wodnego, na którą składa się pojemność kotłów lub wymienników, przewodów, grzejników V = [m3]
Wysokość wypełnienia instalacji do poziomu króćca przyłącznego rury wzbiorczej naczynia h = [m]
Nadwyżka ciśnienia w naczyniu (zalecane min 0,2 bar) pnad = [bar]
Ciśnienie początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa po = [bar]
Maksymalna wysokość podnoszenia pompy obiegowej (przy braku przepływu) Hpo [bar]
Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami, w % pojemności instalacji ogrzewania wodnego E = [%]
Wyniki
Gęstość płynu w temperaturze t1 p(t1) = 0.00 [kg/m3] Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego Vu = 0.0 [dm3]
Gęstość płynu w temperaturze tz p(tz) = 0.00 [kg/m3] Minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego Vn = 0.0 [dm3]
Przyrost objętości właściwej czynnika przy jego (ogrzniu / schłodzeniu) zmianie temperatury od temperatury początkowej t1 do obliczniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu tz Δυ = 0.0000 [dm3/kg] Minimalna średnica rury wzbiorczej (min. 20mm) d = 0.0 [mm]
Ciśnienie hydrostatyczne w instalacji, na poziomie króćca przyłącznego rury wzbiorczej do naczynia przy temperaturze wody instalacyjnej t1 = 10°C pst = 0.0 [bar] Użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą eksploatacyjną VuR = 0.0 [dm3]
Ciśnienie wstępne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego p = 0.0 [bar] Ciśnienie wstępne pracy instalacji dla naczynia wzbiorczego przeponowego z rezerwą eksploatacyjną pR = 0.0 [bar]
Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu pmax = 0.0 [bar] Całkowita pojemność naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazową uwzględniająca jego pojemność użytkową z rezerwą VnR = 0.0 [dm3]