Dobór średnic rurociągów - instalacje wodne

Dane
Podstawa doboru znana moc
znany przepływ
Płyn
Zakres temperatury:
Typ rur
Dopuszczalne maksymalne opory liniowe Rmax   [Pa/m]
Dopuszczalna prędkośc maksymalna Vmax   [m/s]
k - chropowatość bezwzględna rurociągu   [mm]
Typowa chropowatość bezwzględna:
Moc przenoszona   [kW]
Temperatura zasilania   [°C]
Temperatura powrotu   [°C]
Przepływ czynnika  
Temperatura czynnika   [°C]
Parametry płynu
Śr. temperatura czynnika tm = [°C]
Śr. gęstość r = [kg/m3]
Śr. lepkość kinematyczna n = [m2/s]
Śr. ciepło wł. cp = [J/kg K]
Przepływ   [m3/h]
  [kg/h]
  [kg/s]
Wyniki
Przyjęta średnica przewodu Prędkość w przewodzie R
śr. nomin./zewn.
[mm]
śr. wewn.
[mm]
[m/s] [Pa/m]