Wyznaczanie przepływu obliczeniowego w instalacjach wodociągowych zgodnie z PN-92/B-01706

Dane
Wybierz typ budynku
Rodzaj przyboru Ilość przyborów Normatywny wypływ wody zimnej [qn] Normatywny wypływ wody ciepłej [qn] Normatywny wypływ wody zimnej [qn] przyborów występujących w budynku Normatywny wypływ wody ciepłej [qn] przyborów występujących w budynku Normatywny wypływ wody zimnej i ciepłej łącznie [qn] Normatywny wypływ wody zimnej łącznie [qn] Normatywny wypływ wody ciepłej łącznie [qn]
    [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]
Zawór czerpalny bez perlatora, DN15
0.300
Zawór czerpalny bez perlatora, DN20
0.500
Zawór czerpalny bez perlatora, DN25
1.000
Zawór czerpalny z perlatorem, DN10
0.150
Zawór czerpalny z perlatorem, DN15
0.150
Głowica natrysku, DN15
0.100
0.1
Płuczka ciśnieniowa, DN15
0.700
Płuczka ciśnieniowa, DN20
1.000
Płuczka ciśnieniowa, DN25
1.000
Zawór spłukujący do pisuarów, DN15
0.300
Zmywarka do naczyń (domowa), DN15
0.150
Pralka automatyczna (domowa), DN15
0.250
Bateria czerpalna do natrysków, DN15
0.150
0.15
Bateria czerpalna do wanien, DN15
0.150
0.15
Bateria czerpalna do zlewozmywaków, DN15
0.070
0.07
Bateria czerpalna do umywalek, DN15
0.070
0.07
Bateria czerpalna do wanien do siedzenia, DN15
0.073
0.073
Bateria czerpalna z mieszalnikiem, DN20
0.300
0.3
Płuczka zbiornikowa, DN15
0.130
Warnik elektryczny, DN15
0.100
  ∑qn