Kompensacja wydłużeń termicznych

Dane
Materiał Średnica rurociągu Długość rury
L
Maksymalna temperatura robocza Temperatura montażu
- [mm] [m] [°C] [°C]