WYZNACZANIE PRZEPŁYWU OBLICZENIOWEGO ŚCIEKÓW WG PN-EN 12056-2


 

TYPY SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH

  • SYSTEM I – System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi.

Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść częściowo wypełnionych. Podejścia te są projektowane przy stopniu wypełnienia 0,5 (50%) i są podłączone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

  •  SYSTEM II – System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami o mniejszej średnicy.

Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść o mniejszej średnicy. Podejścia te są projektowane przy stopniu napełnienia 0,7 (70%) i są podłączone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

  •  SYSTEM III – System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami całkowicie wypełnionymi.

Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść całkowicie wypełnionych. Podejścia te są projektowane przy stopniu wypełnienia 1,0 (100%) i są podłączone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.

  •  SYSTEM IV – System oddzielnych pionów kanalizacyjnych.

Każdy system kanalizacyjny typu I, II i III może być również podzielony na pion kanalizacyjny odprowadzający ścieki czarne z ustępów spłukiwanych i pisuarów oraz na pion kanalizacyjny odprowadzający ścieki szare z pozostałych urządzeń sanitarnych.


 

 NATĘŻENIE PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW

1

gdzie:

K – współczynnik częstości

ΣDU– suma odpływów jednostkowych

  • TYPOWE WSPÓŁCZYNNIKI CZĘSTOŚCI (K)

Wykorzystanie urządzeń

K

Korzystanie nieciągłe, np. w mieszkaniu, pensjonacie, biurze

0,5

Korzystanie okresowe, np. w szpitalu, szkole, restauracji, hotelu

0,7

Korzystanie zbiorowe, np. publiczne toalety i natryski

1,0

Korzystnie specjalne, np. laboratoria

1,2


  • ODPŁYWY JEDNOSTKOWE (DU)

Urządzenie

System I

System II

System III

System IV

DU [l/s]

DU [l/s]

DU [l/s]

DU [l/s]

Umywalka, bidet

0,5

0,3

0,3

0,3

Natrysk bez korka

0,6

0,4

0,4

0,4

Natrysk z korkiem

0,8

0,5

1,3

0,5

Pojedynczy pisuar ze zbiornikiem

0,8

0,5

0,4

0,5

Pisuar z zaworem spłukującym

0,5

0,3

---

0,3

Pisuar płytowy

0,2*

0,2*

0,2*

0,2*

Wanna

0,8

0,6

1,3

0,5

Zlew kuchenny

0,8

0,6

1,3

0,5

Zmywarka (gospodarstwo domowe)

0,8

0,6

0,2

0,5

Pralka automatyczna do 5kg

0,8

0,6

0,6

0,5

Pralka automatyczna do 12kg

1,5

1,2

1,2

1,0

Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 4,0 l

---

1,8

**

**

Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6,0 l

2,0

1,8

1,2 do 1,7***

2,0

Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 7,5 l

2,0

1,8

1,4 do 1,8***

2,0

Ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 9,0 l

2,5

2,0

---

2,5

Wpust podłogowy DN50

0,8

0,9

---

0,6

Wpust podłogowy DN70

1,5

0,9

---

1,0

Wpust podłogowy DN100

2,0

1,2

---

1,3

* na osobę

** nie zaleca się

*** w zależności od typu (tylko dla ustępu spłukiwanego ze zbiornikiem spłukującym z syfonem)

--- nie stosowane lub brak danych


LITERATURA

1. PN-EN 12056-2 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia.