WYZNACZANIE PRZEPŁYWU OBLICZENIOWEGO WODY WG PN-92/B-01706

 


 PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

  • dla 0,07≤Σqn≤20 dm3/s oraz dla armatury o qn≥0,5 dm3/s

 

  • dla Σqn>20 dm3/s oraz dla armatury o qn≥0,5 dm3/s

 


   PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY W BUDYNKACH BIUROWYCH I ADMINISTRACYJNYCH

 

 


PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY W HOTELACH I DOMACH TOWAROWYCH

  • dla 1<Σqn≤20 dm3/s oraz dla armatury o qn>0,5 dm3/s

 

  •  dla 0,1<Σqn≤20 dm3/s oraz dla armatury o qn<0,5 dm3/s

 

  • dla Σqn>20 dm3/s - Hotele

 

  • dla Σqn>20 dm3/s – Domy towarowe

 

Gdzie:

q    – przepływ obliczeniowy wody, [dm3/s]

qn  – normatywny wypływ wody z punktów czerpalnych, [dm3/s]

 


 

NORMATYWNY WYPŁYW Z PUNKTÓW CZERPALNYCH I WYMAGANE CIŚNIENIE PRZED PUNKTEM CZERPALNYM

 

Rodzaj punktu czerpalnego

Wymagane ciśnienie

MPa

Normatywny wypływ wody

mieszanej1)

tylko zimnej lub ciepłej

qn

zimna,

dm3/s

qn

ciepła,

dm3/s

qn

dm3/s

Zawór czerpalny

bez perlatora2)

z perlatorem

…dn 154)

…dn 20

…dn 25

…dn 10

…dn 15

0,05

0,05

0,05

0,1

0,1

   

0,3

0,5

1,0

0,15

0,15

Głowica natrysku

…dn 15

0,1

0,1

0,1

0,2

Płuczka ciśnieniowa

Zawór spłukujący pisuarów

dn 15

dn 20

dn 25

dn 15

0,12

0,12

0,04

0,1

   

0,7

1,0

1,0

0,3

Zmywarka do naczyń (domowa)

Pralka automatyczna

dn 15

dn 15

0,1

0,1

   

0,15

0,25

Baterie czerpalne

dla natrysków

dla wanien

dla zlewozmywaków

dla umywalek

dla wanien do siedzenia

dn 15

dn 15

dn 15

dn 15

dn 15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

0,15

0,07

0,07

0,07

0,15

0,15

0,07

0,07

0,07

 

Bateria czerpalna z mieszalnikiem

dn 20

0,1

0,3

0,3

 

Płuczka zbiornikowa

dn 15

0,05

   

0,13

Warnik elektryczny3) dn 15

dn 15

0,1

   

0,1

1) woda zimna tz = 15oC, ciepła tc = 55oC

2) jeżeli zawór z wężem L≤10m, to ciśnienie 0,15 MPa

3) przy całkowicie otwartej śrubie dławiącej

4) dn – średnica nominalna punktu czerpalnego, mm

 


 LITERATURA

1. PN-92/B-01706. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.